Ú p l n ý    v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl C., vložka 55781

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 24.března 1994
Obchodní firma: East Bohemian Brokers s. r. o.
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 15.září 1998
KONCEPT MEDIA s.r.o.
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 12.září 2001
STRIX on Line s.r.o. Zapsáno: 12.září 2001
Sídlo: Pardubice, Hronovická 437, PSČ 530 02
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 30.září 1997

Praha 5, Nad Výšinkou 2, PSČ 150 00
Zapsáno: 30.září 1997 Vymazáno: 12.září 2001

Praha 10, Holandská 11, PSČ 101 00Zapsáno: 12.září 2001
Identifikační číslo: 609 34 182Zapsáno: 24.března 1994
Právní forma: Společnost s ručením omezeným
Předmět podnikání:
Činnost organizačních a ekonomických poradců v oblasti
cenných papírů.
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 15.září 1998
koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
Zapsáno: 15.září 1998 zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
Zapsáno: 15.září 1998 reklamní a propagační činnost
Zapsáno: 15.září 1998 vydavatelská činnost
Zapsáno: 15.září 1998 poskytování software
Zapsáno: 15.září 1998 styk s veřejností
Zapsáno: 15.září 1998 poradenství v oblasti ekonomiky a řízení
Zapsáno: 15.září 1998
Statutární orgán:
jednatel: Mgr. Milan Vrána
Pardubice, Jana Zajíce 986, PSČ 530 12
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 6.května 1996
jednatel: RNDr. Stanislav Luňák, CSc.
Pardubice, Husova 1676, PSČ 530 03
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 30.září 1997
Jednatel: Ing. Karel Růžička, r.č. 470814/002
Praha 1, Karlova 14, PSČ 110 00
Zapsáno: 30.září 1997 Vymazáno: 16.listopadu 1999
jednatel: Martin Pegner, r.č. 750415/3514
Zlín, Jaroslavice 63, PSČ 760 01
den zániku funkce:  11.května 2000
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 12.září 2001
jednatel: Jiří Pallas, r.č. 490830/116
Praha lO, Holandská 11Zapsáno: 16.listopadu 1999
Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat navenek a podepisovat
za ni jednatelé společnosti, a to každý samostatně.
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 30.září 1997
Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat
jednatel.
Zapsáno: 30.září 1997 Vymazáno: 15.září 1998
Způsob jednání za společnost:
Jménem společnosti je oprávněn jednat navenek a podepisovat
jednatel.
Za společnost jednají všichni jednatelé společně anebo každý z
jednatelů samostatně,pokud byl k tomu ostatními jednateli
vyslovně písemně zmocněn plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
zmocnitele.
Zapsáno: 15.září 1998
Společníci:
ZEUS s. r. o.
Pardubice, Jiráskova 20, PSČ 530 02
Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 6.května 1996

ICON a. s.
Praha 1, Malostranské nábř. 1, PSČ 118 00
Identifikační číslo: 250 67 800
Vklad: 105 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 30.září 1997 Vymazáno: 15.září 1998

RNDr. Stanislav Luňák, CSc.
Pardubice, Husova 1676, PSČ 530 03
Vklad: 105 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 6.května 1996 Vymazáno: 30.září 1997

ing. Karel Růžička
Praha 1, Karlova 183/14, PSČ 110 00
Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 40.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 16.listopadu 1999

Martin Dvořáček
Zlín, Křiby 4599, PSČ 760 05
Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 30.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 24.dubna 2001

RNDr. Stanislav Luňák, CSc.
Pardubice, Husova 1676, PSČ 530 03
Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 6.května 1996

ing. Karel Růžička
Praha 1, Karlova 183/14, PSČ 110 00
Vklad: 70 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 6.května 1996

ing. Karel Růžička
Praha 1, Karlova 183/14, PSČ 110 00
Vklad: 105 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 6.května 1996 Vymazáno: 15.září 1998

Ing. Jiří Kamenický
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 118 00
Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 40.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 16.listopadu 1999

Ing. Marián Kameniský
Praha 1, Mělnická 6, PSČ 110 00
Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 40.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 16.listopadu 1999

Jiří Pallas
Praha 2, Italská 8, PSČ 120 00
Vklad: 40 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 40.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 16.listopadu 1999

Jiří Pallas
Praha 10, Holandská 11, PSČ 108 00
Vklad: 120 000,- Kč
Splaceno: 120 000,- Kč
Zapsáno: 16.listopadu 1999 Vymazáno: 24.dubna 2001

Ing. Jiří Kamenický
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 118 00
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
obchodní podíl: 4 %
Zapsáno: 16.listopadu 1999
Ing. Marian Kamenický
Praha 5, Mělnická 6, PSČ 110 00
Vklad: 20 000,- Kč
Splaceno: 20 000,- Kč
obchodní podíl: 4 %
Zapsáno: 16.listopadu 1999
Jiří Pallas
Praha 10, Holandská 11, PSČ 108 00
Vklad: 210 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Obchodní podíl: 92 %
z toho peněžitý vklad ve výši 150.000,- Kč
Zapsáno: 12.září 2001
Jiří Pallas
Praha 10, Holandská 11, PSČ 108 00
Vklad: 150 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad ve výši 150.000,- Kč
Zapsáno: 24.dubna 2001 Vymazáno: 12.září 2001

Martin Pegner
Zlín, Jaroslavice 63, PSČ 760 01
Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 30.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 12.září 2001

Jörgen Widsell
Švédsko,Högebersgatan 11, 116 20 Stockholm
Švédské království

Vklad: 30 000,- Kč
Splaceno: 100 %
z toho peněžitý vklad 30.000,-Kč
Zapsáno: 15.září 1998 Vymazáno: 12.září 2001

Ke dni zápisu v obchodním rejstříku bylo splaceno společníky
celé základní jmění společnosti.
Zapsáno: 24.března 1994
Základní kapitál: 210 000,- Kč
Zapsáno: 24.března 1994 Vymazáno: 15.září 1998

250 000,- KčZapsáno: 15.září 1998
Ostatní skutečnosti:
Údaje o vzniku společnosti:
Společnost s ručením omezeným byla založena společenskou
smlouvou dne 18. 2. 1994 podle zák. č. 513/91 Sb.
Zapsáno: 24.března 1994 Obchodní společnost East Bohemian Brokers s. r.o.
se sídlem Praha 5, Nad Výšinkou 2, PSČ 150 00, IČ: 60 93 41 82
se zapisuje do obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v
Praze, odd. C, vložka 55 781.
Zapsáno: 18.listopadu 1997 Vložka 6058 oddílu C obchodního rejstříku Krajského soudu v
Hradci Králové se pro změnu sídla obchodní společnosti
East Bohemian Brokers s.r.o., kterým je nyní Praha 5,
Nad Výšinkou 2
u z a v í r á .
Nadále je místně příslušným k řízení o této obchodní
společnosti KOS v Praze.
Zapsáno: 17.března 1998 Údaje o vzniku společnosti: Změna společenské smlouvy dne
5.11.1997.
Zapsáno: 15.září 1998

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( http://www.justice.cz).
Dne: 03.12.05 13:05:26
Údaje platné ke dni 01.12.2005