Ú p l n ý    v ý p i s
z obchodního rejstříku, vedeného
Městským soudem v Praze
oddíl B., vložka 276

! ! ! U P O Z O R N Ě N Í ! ! !
Tento výpis má pouze informativní charakter.
Data pro jeho vytvoření byla získána z počítačové sítě INTERNET. V případě, že se domníváte, že obsahuje chyby, obraťte se prosím na rejstříkový soud.

Datum zápisu: 8.října 1990
Obchodní firma: 5soft, a.s.
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Koncept CZ, a.s.
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Sídlo: Praha 5, Nad výšinkou 2868/2, PSČ 150 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999

Tursko 142, okres Praha-západ, PSČ 252 65
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Identifikační číslo: 005 64 338
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001
Právní forma: Akciová společnost
Předmět podnikání:
zahraničně obchodní činnost s vyjímkou dovozu a vývozu zboží
k jehož dovozu a vývozu je třeba povolení dle zvláštních
předpisů
Zapsáno: 19.dubna 1991 Vymazáno: 9.března 1998
poskytování a zprostředkování služeb ve vztahu k zahraničí,
související s předmětem činnosti
Zapsáno: 19.dubna 1991 Vymazáno: 9.března 1998
tuzemská obchodní činnost související s výše uvedeným předmětem
činnosti
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 9.března 1998
vývoj a tvorba, software a hardware pro ČSFR i zahraničí
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 9.března 1998
tvorba automatizovaných systémů řízení komplexního řešení
včetně dodávky hardware, software, školení a servis, a to za
pomoci dovozu hardware i software
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 9.března 1998
poskytování software
Zapsáno: 9.března 1998 Vymazáno: 3.prosince 2001
provádění školení v oblasti výpočetní techniky a komunikačních
systémů
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001
poskytování konzultačních služeb v oblasti výpočetní techniky
a komunikačních systémů
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001
koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Zapsáno: 9.března 1998 Vymazáno: 3.prosince 2001
Statutární orgán - představenstvo:
Ředitel: Marian Kamenický, prom.mat.
Praha 1, Mělnická 5, PSČ 110 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Ředitel: Ing. Jiří Kamenický
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 110 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Člen představenstva: Ing. Jiří Kamenický, rozvedený
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 110 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Člen představenstva: Ing. Richard Dvořák
Praha 5, Trávníčkova 1775, PSČ 155 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
předseda představenstva: Ing. Jiří Kamenický, r.č. 490830/023
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 118 00
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Člen představenstva: Marian Kamenický, prom.mat.,ženatý, r.č. 430122/052
Praha 1, Mělnická 5, PSČ 110 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001
Člen představenstva: Petra Kamenická, r.č. 755924/0051
Praha 1, Všehrdova 4, PSČ 118 00
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Podepisování za společnost :
K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj
podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik
členů představenstva, pokud k tomu byli představenstvem písemně
zmocněni nebo ředitel společnosti nebo prokurista.
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
K vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj
podpis předseda představenstva nebo místopředseda ( v době
nepřítomnosti předsedy) a nejméně jeden člen představenstva
anebo jeden či několik členů představenstva, kteří byli k tomuto
písemně zmocněni představenstvem.
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 12.prosince 2000
Podepisování za společnost:
Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo
napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda
představenstva, v případě jeho nepřítomnosti místopředseda a
nejméně jeden člen představenstva anebo jeden či několik členů
představenstva, kteří byli k tomuto písemně zmocněni
představenstvem.
Zapsáno: 12.prosince 2000 Vymazáno: 3.prosince 2001
Prokura:
Ing. Richard Dvořák
Praha 5, Trávníčkova 1775, PSČ 155 00
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Dozorčí rada:
ing. Tomáš Böhm
Praha 5, Zvonařská 898
Zapsáno: 9.března 1998 Vymazáno: 15.července 1999
Ing.arch. Jan Kasl
Praha 1, Vlašská 15
Zapsáno: 9.března 1998 Vymazáno: 15.července 1999
Tereza Kamenická, r.č. 755627/0282
Praha 5, Mělnická 5, PSČ 150 00
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
ing. Ingo Bellmann, r.č. 491230/285
Praha 4, Pšeničkova 683
Zapsáno: 9.března 1998 Vymazáno: 3.prosince 2001
Jitka Kamenická, r.č. 515919/047
Praha 5, Mělnická 5, PSČ 150 00
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Jediný akcionář:
ICZ a.s.
Praha 10, V Olšinách 2300/75, PSČ 100 97
Identifikační číslo: 251 45 444
Zapsáno: 19.června 2001 Vymazáno: 3.prosince 2001
Akcie:
244 ks  akcie na majitele ve jmenovité hodnotě  10 000,- Kč
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001

Základní kapitál: 2 440 000,- Kč
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999

2 440 000,- Kč
Splaceno: 100 %
Zapsáno: 15.července 1999 Vymazáno: 3.prosince 2001
Ostatní skutečnosti:
Údaje o zřízení společnosti :
Akciová společnost 5soft, a.s. byla založena zakladatelskou
smlouvou ze dne 25.9.1990, zakladatelé uskutečnili v souladu
s ust. § 25 zák. č. 104/90 Sb. o akciových společnostech jed-
norázové založení společnosti, jmenovali členy představenstva,
dozorčí rady a schválili stanovy společnosti. Akciová společ-
nost 5soft, a.s. vznikla jako podnik se zahraniční majetkovou
účastí dle ust. § 2 zák. č. 112/1990 Sb. o podniku se zahra-
niční majetkovou účastí na základě povolení federálního
ministerstva financí č.j. XI/2-17341/90, poř. č. 220/90 ze dne
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 3.prosince 2001
14.8.1990. Ze 100% upsaného základního kapitálu je splaceno
více, než 30%.
Zapsáno: 8.října 1990 Vymazáno: 15.července 1999
Obchodní společnost Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142,
IČ:00564338 zanikla bez likvidace sloučením s obchodní
společností ICZ a.s., se sídlem Praha 10, V Olšinách 2300/75,
IČ: 251475444, která jako nástupnická společnost převzala v
rámci sloučení její jmění.
Obchodní společnost Koncept CZ, a.s., se sídlem Tursko 142, IČ:
00564338 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto rozhodnutí
z oddílu B, vložky 276 obchodního rejstříku vedeného Městským
soudem v Praze.
Zapsáno: 3.prosince 2001 Vymazáno: 3.prosince 2001

Tento výpis je neprodejný a byl pořízen na Internetu ( http://www.justice.cz).
Dne: 03.12.05 13:03:00
Údaje platné ke dni 01.12.2005